משק רוזלמן - פרחים מהחקלאי לצרכן

המוצר נוסף לסל
סל אורגני (פירוט הסל מופיע בפירוט המוצר)

סל אורגני (פירוט הסל מופיע בפירוט המוצר)